top of page
  • Writer's pictureKenn Schmidt Nielsen

Projekt beskrivelse

Global Football Training. Herefter forkortet GFTGFT undersøgelsen, GFT projektets formål, er at indsamle data, analyserer data og herigennem kortlægge fodboldens globale udvikling.

Undersøgelsen foretages i en række fokusområder – herunder primært hvorledes der arbejdes med spillerudvikling, hvilket træningsmetoder der anvendes, om det sociale miljø har indvirkning, om det fysiske element har betydning og om ernæring eller andre forhold har indvirkning på den enkelte fodboldspillers uddannelse. Fokusområderne er valgt for herigennem at gøre analysen sammenlignelig og så målbar som muligt.

Undersøgelser, indsamling af data og analyser af samme, foretages i Europa, Afrika, Asien, Australien, Syd – Og Nordamerika. Altså GLOBALT

Undersøgelser foretages gennem klub/akademi besøg af forskellig længde og varighed, typisk 1-4 dage.

I projektet anvendes interviews med trænere og ledere, der arbejder i og omkring den enkelte klub/akademi, Gennem disse interviews, besigtigelse af klubbens faciliteter samt GFT konsulentens egne observationer i og omkring klubbens træninger og kampe, søges svar på en række forudbestemte skemaspørgsmål, spørgsmål som ligger indenfor følgende 6 fokusområder :

Træningsmetoder

Fysiologi

Ernæring

Social baggrund og miljø

Scouting

Klub organisation

Efter endt klubbesøg modtager den enkelte klub en rapport indeholdende  informationer om de undersøgte parametre, konsulentens observationer samt en GFT analyse af de enkelte kontinenter/landes styrker og svagheder.

Dette giver klubberne lejlighed til at sammenligne egen indsats, på den nationale, internationale og den globale scene.

For GFT gøres dette tillige for at styrke grundlaget for det fremtidige arbejde med træningmetoden samt for talentudviklingen, nationalt, internationalt og globalt.

GFT projektet, skal ses som en indsamling af indtryk, en indsamling af viden indenfor fodboldverdenen.

Hos Global Football Training ønsker vi primært, gennem dette projektet, at se på forskelligheder i den globale måde at træne og uddanne fodboldspillerne på. Vi ønsker at belyse og få svar på nogle af de mange spørgsmål der findes indenfor fodboldens verden. Vi ønsker svar, svar på  spørgsmål såsom :

  1. Hvad gør man forskelligt i de enkelte verdensdele når man kigger specifikt på træningsindhold og mængde. ?

  2. Hvordan og hvad lægges der vægt på i træningen af den enkelte spiller og dennes fodboldmæssige uddannelse. ?

  3. Hvilke faktorer har betydning for om nogle lande står stærkt inden for talentudvikling, mens andre halter efter både antals og resultatmæssigt. ?

  4. Hvorfor ser man ikke flere talenter fra de befolkningstunge dele af verden, og hvad gør man anderledes her, siden disse ikke udvikler sig til ”talenter”. ?

  5. Hvorfor er nogle klubber bedre til at skabe ”talenter”, mens andre aldrig lykkes med dette. ?

  6. Hvordan scouter man spillere i de enkelte klubber, hvor mange spillere scoutes der på og hvor tidligt aldersmæssigt starter man med scouting. ?

  7. Er der i den enkelte klub en holdning til ”nye tanker og metoder” i træningen, og i så fald hvordan indkøres dette i klubbens træningssetup. ?

Gennem besøg i udvalgte klubber, ønsker vi at belyse forskelligheden og få større indsigt og viden om træningsmetoderne. Vi ønsker at få et globalt overblik i udviklingen indenfor talentarbejdet, indenfor træningsmetoderne. Vi ønsker IKKE at kigge på den enkelte spiller, på ”talentet”, men blot på miljøet, omgivelserne, og på træningsmetoder der er anvendt til at få frembragt netop talentet. ”Hvad gør netop Jeres klub anderledes når det gælder talent og spillerudvikling. Hvordan træner I. Hvilken form og metode bruger netop Jeres klub. ?”

Gennem denne indsamling af data og materiale, skulle vi hos GFT, gerne få større indsigt i og svar på spørgsmål såsom, hvorfor der oftere kommer tekniske spillere fra specielt sydamerika ?, hvorfor der kommer så få spillere fra asien/kina, påtrods af befolkningskoncentrationen ?. Er det genetisk, ernæring, socialt eller hvilke parametre spiller generelt  ind når man kigger på ”fodboldtalentet ?.

Udfaldet af denne globale tur, vil være at man hos Global Football Training, ønsker at lave en træningsmetode, en ny metode der med global inspiration fra alle dele af verden, kombinere og sætter fokus på det bedste fra alle lejre, for derigennem at nå det endelige mål.

Træningsmetoden – Global Football Training.

Som deltagende klub i GFT projektet, får man mulighed for at vise hvad man som klub gør anderledes, mulighed for at deltage i denne globale undersøgelse, denne indsamling af data omkring den globale talent udvikling. Tillige, og måske vigtigst af alt, får man indvirkning på en helt ny måde at træne på, en ny træningsmetode der tager udgangspunkt i det bedste fra alle dele af verden og dermed dækker globalt.

Deltagerklubberne er nøje udvalgt ud fra følgende parametre. Det nationale fodboldforbunds vurdering omkring talentudviklingen, antallet af spillere udviklet fra ungdom til senior topniveau samt udfra GFT’s egne interesser og undersøgelser.

Der vil, inden selve klubbesøget, være fremsendt en projektbeskrivelse samt en kontrakt mellem parterne : GFT og den deltagende klub. I denne kontrakt sikre klubben sig indsigt i det indsamlede materiale om klubben. Klubben sikre sig at dette materiale kun gøres tilgængeligt for den deltagende klub og GFT, samt at  klubben IKKE i besøgsperioden, vil være udsat for nogen form for ”scouting af spillere”. Besøgsperioden bruges KUN til indsamling af data omhandlende spilleruddannelse, træningsmetoder samt struktur/organisation i og omkring klubben mht talentudvikling.

Recent Posts

See All

Home Sweet Home kort update !!!

Lige en hurtig update og jeg skal nok få skrevet om de sidste dage her på Jamaica, inden jeg tager retur. Og ja, jeg tager retur til DK i 3 uger. Er godt træt af livet på landevejen og er derfor på v

댓글


bottom of page